luni, decembrie 11, 2023

Noi reguli UE pentru baterii mai durabile și mai etice

Bateriile devin o piață strategică, iar Parlamentul European lucrează la noi reguli care să țină cont de problemele de mediu, de aspectele etice și sociale.

Cel puțin 30 de milioane de vehicule electrice cu emisii zero sunt prevăzute să ruleze pe drumurile UE până în 2030. Mașinile electrice vor scădea semnificativ emisiile de gaze cu efect de seră, însă există și un aspect dăunător pentru mediu: bateriile acestora.

Parlamentul European lucrează la o actualizare a directivei UE privind bateriile pentru a garanta că bateriile pot fi reutilizate, refabricate sau reciclate la finalul vieții.

Raportuladoptat de Parlament pe 10 martie 2022, urmărește să controleze întregul ciclu de viață al produsului, de la proiectare la consum și până la reciclarea sa în componente pentru noi produse. Propunerea este legată de planul de acțiune al UE pentru o economie circulară și de strategia industrială a UE.

Cum se clasifică bateriile?

Deputații au cerut introducerea unei noi categorii de baterii pentru „mjloace ușoare de transport”, cum sunt bicicletele sau trotinetele electrice, datorită creșterii utilizării acestora și evoluțiilor tehnice. Noua categorie se alătură categoriilor existente de baterii portabile, auto și industriale.

Infografic ce prezintă cele patru categorii de baterii din UE: auto, industriale, portabile și cele pentru mijloace de transport ușoare.   
Tipuri de baterii disponibile în UE

Bateriile: o piață strategică pentru UE

Cererea globală pentru baterii se preconizeză că va crește de 14 ori până în 2030, iar UE ar putea să reprezinte 17% din această cerere. Acest lucru se datorează în principal evoluției economiei digitale, energiei regenerabile și mobilității cu amprentă redusă de carbon. Creșterea utilizării vehiculelor electrice pe bază de baterii va face ca această piață să devină una strategică la nivel global.

Limitarea amprentei de carbon a bateriilor

Bateriile vor trebui să aibă o etichetă care reflectă amprenta de carbon, astfel încât impactul lor asupra mediului să fie mai transparent. În plus, comisia pentru mediu dorește să obțină garanții că noile baterii vor conține un procentaj minim de cobalt, plumb, litiu și nichel reciclate.

Infografic ce prezintă creșterea cererii de baterii și mașini electrice ce va duce la creșterea nevoilor de materii prime pentru stocarea energiei și pentru bateriile vehiculelor electrice.   
Cererea pentru baterii și vehicule electrice va crește

Creșterea reciclării bateriilor

În 2019, 51% dintre bateriile portabile vândute în UE erau colectate pentru reciclare. Există procese speciale de reciclare a bateriilor pentru fiecare tip de baterie, din cauza metalelor și compozanților diferiți folosiți la fabricarea acestora.

Raportul solicită ținte de colectare mai stricte pentru bateriile portabile (70% până în 2025, față de propunerea inițială a Comisiei Europene de 65%; și 80% până în 2030 în loc de 70%); similar pentru reciclarea bateriilor folosite la mijloacele de transport ușor (75% până în 2025 și 85% până în 2030). În plus, toate deșeurile provenite de la bateriile auto, cele ale vehiculelor industriale și cele ale vehiculelor electrice trebuie colectate.

Infografic ce prezintă rata de reciclare pentru baterii portabile și acumulatori în UE (51%) și în fiecare stat UE în 2019. Croația, Polonia și Luxemburg reciclează cel mai mult. Portugalia, Estonia și Malta, cel mai puțin.   
Rata reciclării bateriilor în fiecare stat UE

Problemele legate de materiile prime pentru baterii

Producerea bateriilor depinde în mare măsură de importuri de materii prime esențiale, în principal cobalt, litiu, nichel și mangan, care au un impact semnificativ asupra mediului și societății.

Pentru a combate încălcările drepturilor omului și a garanta că bateriile au componente produse în mod etic, deputații susțin introducerea unei obligații de diligență pentru producătorii de baterii. Aceștia vor trebui să îndeplinească anumite cerințe cu privire la riscurile asociate obținerii, procesării și comerțului cu materii prime, substanțe chimice și materii prime secundare.

Pașii următori

Parlamentul a aprobat măsurile propuse în sesiunea plenară din martie, și este gata să înceapă negocierile cu guvernele UE.

Citiți mai multe despre economia circulară

Sursa: Parlamentul European

Articole similare

- Publicitate -