luni, decembrie 11, 2023

Lupta Parlamentului pentru egalitatea de gen în UE

Aflați ce fac UE și Parlamentul European pentru protecția drepturilor femeilor și pentru promovarea egalității la locul de muncă, în politică, dar și în alte domenii.

Ce face UE pentru a combate inegalitățile?

 Încă de la începuturi, Uniunea Europeană a folosit toate politicile și măsurile necesare pentru promovarea egalității de gen și pentru crearea unei Europe mai sociale. 

Consiliul, hotărând în unanimitate, în conformitate cu o procedură legislativă specială și cu aprobarea Parlamentului European, poate lua măsurile necesare în vederea combaterii oricărei discriminări bazate pe sex, rasă sau origine etnică, pe religie sau convingeri, pe handicap, vârstă sau orientare sexuală.   

Articolul 19, Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFEU)

UE a adoptat legi, a emis recomandări, a făcut schimburi de bune practici și oferă finanțări pentru sprijinirea acțiunilor statelor membre. Conceptele politicii UE privind egalitatea de gen au fost modelate de hotărârile Curții Europene de Justiție. Parlamentul European adoptă în mod regulat rapoarte din proprie inițiativă referitoare la problemele de gen, solicitând mai multe eforturi pentru îmbunătățirea egalității.

Parlamentul European a fost întotdeauna foarte activ în obținerea egalității între bărbați și femei și are o comisie permanentă dedicată drepturilor femeilor și egalității de gen. În fiecare an, Parlamentul marchează Ziua Internațională a Femeii la 8 martie și organizează evenimente pentru sensibilizarea opiniei publice.

În decembrie 2020, eurodeputații au cerut instituirea unui nou format în cadrul Consiliului în care să se întrunească miniștri și secretari de stat responsabili cu egalitatea de gen. Deputații speră că o astfel de nouă configurație a Consiliului va contribui la promovarea unor inițiative importante privind egalitatea de gen, precum ratificarea Convenției de la Istanbul pentru combaterea violenței împotriva femeilor.

În februarie 2021, Parlamentul a adoptat o rezoluție pentru evaluarea progreselor făcute în promovarea drepturilor femeilor în ultimii 25 de ani cât și a a numeroaselor provocări rămase de rezolvat. Eurodeputații au exprimat îngrijjorare în legătură cu rezistența întâmpinată în unele țări UE și cu riscul ca egalitatea de gen să fie împinsă și mai jos pe agenda statelor membre. Parlamentul a mai cerut Comisiei să se asigure că drepturile femeilor sunt luate în considerare în toate propunerile acesteia, să elaboreze planuri concrete pentru scăderea ratei sărăciei în rândul femeilor și să-și întărească eforturile pentru reducerea diferenței de remunerare între femei și bărbați.

Urmăriți și cronologia momentelor cheie în lupta pentru drepturile femeilor în UE.

Egalitatea de gen la locul de muncă

 În 2019, UE a aprobat noi reguli privind concediile legate de familie și îngrijire și condiții de muncă mai flexibile, pentru a stimula tații să-și ia concedii de familie și a crește astfel rata de ocupare a femeilor.

Legislația UE privind egalitatea de gen la locul de muncă:
  • reguli priving ocuparea forței de muncă (salarii egale, securitate socială, condiții de lucru și hărțuire)
  • reguli privind munca independentă
  • reguli privind concediile de maternitate, paternitate și parental

Parlamentul solicită, de asemenea, măsuri concrete de reducere a diferenței de remunerare între femei și bărbați pentru aceeași muncă (în UE, aceasta a fost în medie de 14,1% în 2019) și a diferenței între pensii (diferența dintre veniturile din pensii pe care le obțin bărbații și femeile) – care era de 29,5% în 2018.

Parlamentul a mai a solicitat măsuri de combatere a sărăciei femeilor, deoarece acestea riscă mai mult decât bărbații să trăiască în sărăcie.

Femeile sunt subreprezentate în sectorul digital din Europa, deoarece au mai puține șanse să facă studii sau să solicite un loc de muncă în acest domeniu. În cadrul unei rezoluții adoptate în 2018, eurodeputații au cerut țărilor UE să pună în aplicare măsuri pentru a asigura integrarea deplină a femeilor în sectoarele TIC și să încurajeze educația și formarea femeilor în domeniile TIC, știință, tehnologie, inginerie și matematică.

Citiți mai multe despre definiția și cauzele diferenței de remunerare între femei și bărbați.

Tot în rezoluția adoptată în februarie 2021, Parlamentul a cerut pași concreți în aplicarea regulilor propuse pentru ca minim 40% dintre membrii neexecutivi în consiliile de administrație ale companiilor să fie femei. Comisia a înaintat această propunere în 2012, dar statele membre în Consiliu nu au ajuns la un acord. 

Fiecare stat membru asigură aplicarea principiului egalității de remunerare între lucrătorii de sex masculin și cei de sex feminin, pentru aceeași muncă sau pentru o muncă de aceeași valoare.

Articolul 157, Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFEU)

 Stoparea violenței împotriva femeilor


UE abordează violența împotriva femeilor în mai multe feluri.

Parlamentul a atras atenția asupra necesității de a combate forme specifice de violență, inclusiv hărțuirea sexuală, prostituția forțată, mutilarea genitală a femeilor, urmărirea obsesivă prin intermediul noilor tehnologii și violența online.

În februarie 2021, deputații au îndemnat Comisia să redacteze o propunere de Directivă UE care să prevină și să combată toate formele de violență de gen. 33% dintre femeile din UE au fost victime ale violenței fizice și/sau sexuale, iar 55% dintre femei au fost hărțuite sexual.

Citiți mai multe despre cum combate UE violența bazată pe gen.

De la politica în domeniul migrației la comerțul UE

Parlamentul a invitat în mod repetat Comisia Europeană să sporească coerența dintre politicile privind egalitatea de gen și alte politici, precum cele privind comerțul, dezvoltarea, agricultura, ocuparea forței de muncă și migrația.

Într-o rezoluție adoptată în 2016, deputații europeni au solicitat linii directoare în domeniul diferenței de gen la nivel UE, ca parte a reformelor mai largi privind migrația și politica de azil.

Într-un raport adoptat în 2018, eurodeputații au solicitat ca măsurile privind schimbările climatice să țină seama de rolul femeilor și au cerut acțiuni pentru a abilita și proteja cele mai vulnerabile femei.

Toate acordurile comerciale ale UE trebuie să includă dispoziții obligatorii și executorii pentru a asigura respectarea drepturilor omului, inclusiv egalitatea de gen, conform unei rezoluții adoptate în 2018.

Femeile în politică

Parlamentul a subliniat în mod repetat importanța egalității de gen în politică, promovând participarea femeilor la procedurile de luare de decizii la toate nivelurile.

Într-un raport adoptat în ianuarie 2019, Parlamentul a solicitat partidelor politice europene să propună atât femei cât și bărbați pentru organele care guvernează Parlamentul European în a noua legislatură. În noul Parlament, care și-a început activitatea oficial în iulie 2019, există mai multe femei ca oricând, reprezentând 41% dintre eurodeputații, în creștere față de 36,5% la sfârșitul mandatului precedent.

Priviți infograficul nostru despre femeile din Parlamentul European.

Egalitatea de gen și pandemia de Covid-19

Parlamentul European este preocupat de faptul că actuala criză Covid-19 accentuează inegalitățile de gen existente. Pandemia ar putea avea ca efect pe termen lung împingerea a încă 47 de milioane de femei și fete sub pragul sărăciei în toată lumea. În plus, femeile sunt în prima linie a luptei cu Covid-19 – dintre cei 49 de milioane de lucrători în domeniul sanitar din UE, 76% sunt femei. Pandemia a afectat acele sectoare din economie în care sunt angajate mai multe femei, cum ar fi industria ospitalității, servicii de îngrijire și activități menajere.

Citiți date concrete despre impactul Covid-19 asupra femeilor.

Sursa: Parlamentul European

Articole similare

- Publicitate -