vineri, martie 1, 2024

Reducerea emisiilor de CO2 la mașini și camionete: noile obiective explicate

Pentru reducerea emisiilor de la autovehicule, deputații propun limite mai stricte pentru CO2, astfel încât până în 2035 să atingem emisii zero.

Pentru a-și atinge obiectivele ambițioase legate de climă, UE revizuiește legislația în sectoarele cu impact direct asupra pachetului „Pregătiți pentru 55”. Acestea includ transporturile, singurul sector în care emisiile de gaze cu efect de seră sunt încă mai ridicate decât în 1990. Cu o creștere de peste 25%, transporturile reprezintă o cincime din emisiile totale ale UE.

Transportul rutier reprezintă cel mai mare procent al emisiilor din transporturi, iar în 2021 acesta a fost responsabil de 72% din emisiile totale de gaze cu efect de seră produse de transporturile interne și internaționale ale UE.

De ce mașini și camionete?

Autoturismele și camionetele („vehicule comerciale ușoare”) produc circa 15% din totalul de emisii de CO2 ale UE. Înăsprirea regulilor privind emisiile mașinilor ar permite atingerea obiectivelor climatice ale UE.

Situația la zi

Emisiile medii de CO2 de la mașinile noi erau de 122,3 g CO2/km în 2019, mai bine decât ținta UE de 130 g CO2/km pentru perioada 2015-2019, dar mult peste ținta de 95 g CO2/km stabilită după 2021.

Numărul mașinilor electrice crește rapid, ele reprezentând 11% dintre mașinile nou înregistrate în 2020.

Noile obiective

În iulie 2021, Comisia Europeană a propus reducerea limitei emisiilor la mașini și camionete cu încă 15% începând din 2025, urmată de o reducere cu 55% pentru mașini și cu 50% pentru camionete din 2030, iar până în 2035 să se ajungă la emisii zero.

Obiectivele sunt exprimate în procente deoarece norma de 95 g/km va trebui recalculată conform noului test, mai riguros, al emisiilor, care reflectă mai bine condițiile reale din trafic.

Ambițiile climatice ale Parlamentului

Deputații din comisia ENVI au aprobat obiectivul Comisiei de a atinge zero emisii pe șosele până în 2035 printr-un raport adoptat pe 11 mai. Raportul cere Comisiei să prezinte o evaluare a progreselor spre acest obiectiv și a impactului său asupra consumatorilor și locurilor de muncă până la finalul lui 2025.

Deputații mai doresc și elaborarea unei metodologii de către Comisie prin care să se monitorizeze ciclul complet de viață al emisiilor de CO2 de la mașini și camionete, inclusiv combustibilul și energia consumate, până în 2023.

Se preconizează adoptarea raportului comisiei ENVI în sesiunea plenară din iunie, ceea ce ar permite ulterior începerea negocierilor cu guvernele UE.

Măsuri de reducere a emisiilor de carbon în UE

Articole similare

- Publicitate -