vineri, martie 1, 2024

Schema UE de comercializare a certificatelor de emisii și reforma acesteia

Sistemul UE de comercializare a cotelor de emisii (ETS) are ca scop reducerea emisiilor de CO2 din industrie. Descoperiți cum funcționează și de ce este necesară o reformă.

Ce este sistemul UE de comercializare a cotelor de emisii?

UE este cel de-al treilea emițător de emisii de CO2 din lume, dar urmărește și cel mai ambițios obiectiv climatic: reducerea emisiilor cu cel puțin 40% până în 2030 în comparație cu nivelurile din 1990.

Lansat în 2005, sistemul de comercializare a cotelor de emisii (ETS) este unul dintre instrumentele stabilite de Uniunea Europeană pentru atingerea acestui obiectiv. Acesta vizează în mod specific industria.

Consultați infograficul nostru despre progresele înregistrate de UE în vederea atingerii obiectivelor privind schimbările climatice pentru 2020.

Cum funcționează?

 Schema de comercializare a emisiilor obligă peste 11.000 de centrale energetice și fabrici să dețină un permis pentru fiecare tonă de CO2 pe care o emit. Acest lucru ar trebui să ofere un stimulent financiar pentru a polua mai puțin: cu cât poluezi mai puțin, cu atât plătești mai puțin. Companiile trebuie să cumpere permisele prin licitații, iar prețul este influențat de cerere și ofertă.

Cu toate acestea, unele permise sunt alocate gratuit, în special în sectoarele în care există riscul ca întreprinderile să transfere producția în alte părți ale lumii cu constrângeri mai reduse legate de emisii.

De ce este necesară o reformă?

 În prezent, aceste permise sunt foarte ieftine, deoarece cererea a scăzut din cauza crizei economice, în timp ce oferta a rămas constantă.

Sistemul de comercializare a emisiilor a fost caracterizat de un mare dezechilibru între oferta și cererea de cote, rezultând un excedent de aproximativ 2,1 miliarde în 2013. Excedentul a fost redus ușor în 2014, apoi a scăzut semnificativ la 1,78 miliarde de permise în 2015 și la 1,69 miliarde în 2016.

Excedentul mare și prețurile scăzute descurajează companiile să investească în tehnologii ecologice, reducând astfel eficiența schemei în combaterea schimbărilor climatice.

Textul a fost aprobat în plen cu 535 de voturi la 104 și 39 de abțineri. Consiliul trebuie să îl adopte formal înainte de publicarea în Jurnalul Oficial.

Ce este reforma ETS?

Actuala directivă privind sistemul ETS este valabilă până în 2020. Reforma abordează viitorul pieței de carbon a UE pentru perioada 2021-2030, cu planuri de stimulare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzută în cadrul Acordului de la Paris. Pentru a crește prețurile, propunerea include reducerea cotelor de emisii care urmează să fie scoase la licitație.

Propunerea introduce și două noi fonduri pentru stimularea inovării și abordarea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon:

  1. Fondul pentru Inovare va oferi sprijin financiar pentru energiile regenerabile, captarea și stocarea carbonului și proiectele de inovare cu emisii scăzute de dioxid de carbon
  2. Fondul pentru Modernizare va contribui la îmbunătățirea sistemelor energetice din țările cu venituri mici din UE.

Ultimele evoluții

În septembrie 2020, Comisia a propus ridicarea obiectivului de reducere a gazelor cu efect de seră la 55% din nivelul atins în 1990, iar Parlamentul a propus o țintă de 60%.

Ca parte din reformă, Comisia va propune în al doilea trimestru din 2021 un Mecanism de ajustare a emisiilor de carbon la frontieră . Acest mecanism va aplica o taxă la bunurile de import din țări mai puțin ambițioase în obiectivele climatice. Taxa va descuraja așa numita fugă de carbon (carbon leakage) – care se întâmplă când industrii din UE își transferă producția în țări cu norme de emisii mai puțin stricte. Aceste practici subminează eforturile UE de a obține neutralitatea climatică până în 2050 conform foii de parcurs a Pactului Verde.

De asemenea, Comisia preconizează să folosească acest mecanism și Sistemul de comercializare a cotelor de emisii (ETS) ca surse proprii pentru bugetul UE pe termen lung.

Citiți mai multe despre noul mecanism de tarifare a carbonului.

Eforturile UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră

 Mai există și alte măsuri care vor ajuta UE să implementeze angajamentele pe care și le-a luat în cadrul Acordului de la Paris privind schimbările climatice: reducerea emisiilor în UE cu cel puțin 40% până în 2030 față de nivelurile din 1990 în toate sectoarele economice:

– regulamentul privind partajarea eforturilor privind obiectivele naționale de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transporturi, clădiri, deșeuri, agricultură

– regulamentul privind activitățile legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură (LULUCF)

– standarde mai stricte privind emisiile de CO2 de la autovehicule.

Articole similare

- Publicitate -