duminică, decembrie 10, 2023

Pregătiți pentru 55 în 2030: PE susține obiectivul „zero emisii” pentru autoturisme și camionete în 2035

  • Solicitarea unei metodologii de evaluare a întregului ciclu de viață al emisiilor de CO2
  • Atenuarea impactului economic negativ al tranziției prin finanțare specifică

Parlamentul sprijină standardele revizuite privind emisiile de CO2 pentru autoturismele și vehiculele utilitare ușoare noi, parte a pachetului legislativ „Pregătiți pentru 55 în 2030”.

În urma votului în plen de miercuri, eurodeputații și-au adoptat poziția cu privire la normele propuse de revizuire a standardelor de performanță privind emisiile de dioxid de carbon pentru autoturismele și camionetele noi cu 339 voturi pentru, 249 împotrivă și 24 abțineri.

Prin textul adoptat, care constituie poziția de negociere a Parlamentului cu statele membre, eurodeputații sprijină propunerea Comisiei de a ajunge la o mobilitate rutieră fără emisii până în 2035 (un obiectiv privind întregul parc de vehicule de la nivelul UE de a reduce emisiile produse de autoturismele noi și de vehiculele utilitare ușoare cu 100% față de 2021). Obiectivele intermediare de reducere a emisiilor pentru 2030 ar trebui stabilite la 55 % pentru autoturisme și la 50 % pentru camionete, potrivit PE.

Detalii suplimentare privind măsurile propuse de Parlament sunt disponibile aici.

Citat

Raportorul Jan Huitema (Renew, NL) a declarat: „O revizuire ambițioasă a standardelor privind emisiile de CO2 este un element crucial pentru a atinge obiectivele noastre climatice. Prin adoptarea noilor standarde, creăm claritate pentru industria autovehiculelor și stimulăm inovarea și investițiile pentru producătorii de automobile. În plus, achiziționarea și conducerea de autoturisme cu emisii zero vor deveni mai ieftine pentru consumatori. Sunt fericit că Parlamentul a susținut revizuirea ambițioasă a obiectivelor pentru 2030 și reducerea cu 100% a emisiilor pentru 3035, ceea ce este esențial pentru a atinge neutralitatea climatică în 2050.

Etapele următoare

Eurodeputații sunt acum pregătiți să înceapă negocierile cu statele membre ale UE.

Context

La 14 iulie 2021, ca parte a pachetului „Pregătiți pentru 55”, Comisia a prezentat o propunere legislativă de revizuire a standardelor de performanță privind emisiile de CO2 pentru autoturisme și vehiculele utilitare ușoare noi. Propunerea urmărește să contribuie la obiectivele climatice ale UE pentru 2030 și 2050, să aducă beneficii cetățenilor prin introducerea pe scară largă a vehiculelor cu emisii zero (o mai bună calitate a aerului, economii de energie și costuri mai mici pentru deținerea unui vehicul), precum și să stimuleze inovarea în domeniul tehnologiilor cu emisii zero.

Articole similare

- Publicitate -