luni, decembrie 11, 2023

Energie din hidrogen: care sunt beneficiile pentru UE?

Aflați care sunt avantajele energiei bazate pe hidrogen și cum dorește UE să profite de aceasta pentru a susține tranziția verde.

Energia curată – esențială pentru o Europă neutră climatic

În drumul spre o Europă neutră din punctul de vedere al climei și către o planetă mai curată în general, este important să regândim aprovizionarea cu energie și să creăm un sistem energetic complet integrat în cadrul Pactului verde european. Tranziția verde a economiei UE ar trebui să ofere acces la energie curată, sigură și accesibilă pentru companii și pentru consumatorii finali.

Dar nu este o misiune ușoară: producția și consumul de energie au generat 75% din emisiile de gaze cu efect de seră la nivelul UE în 2018, iar aceasta încă depinde de importuri pentru 58% din totalul de energie (în principal petrol și gaze).

În iulie 2020, Comisia Europeană a propus o strategie a hidrogenului pentru o Europă neutră climatic, ce urmărește accelerarea producerii de hidrogen curat și asigurarea rolului său la baza unui sistem energetic neutru climatic până în 2050.

Este hidrogenul o energie regenerabilă?

Există mai multe tipuri de hidrogen, în funcție de procesul de producție și de emisiile de gaze cu efect de seră. Hidrogenul curat („hidrogen regenerabil” sau „hidrogen verde”) este produs prin electroliza apei folosind electricitate din surse regenerabile și nu emite gaze cu efect de seră în timpul producerii.

Parlamentarii europeni insistă asupra importanței clasificării diferitelor tipuri de hidrogen și doresc o terminologie uniformă în toată UE pentru a face o distincție clară între hidrogenul regenerabil și hidrogenul cu amprentă redusă de carbon.

Într-un raport adoptat în mai 2021, eurodeputații susțin că numai hidrogenul verde – produs din surse regenerabile – poate contribui în mod durabil la atingerea neutralității climatice pe termen lung.

În prezent, hidrogenul are un aport minor în aprovizionarea globală cu energie. Rămân provocări de depășit în ce privește competitivitatea costurilor, amploarea producției, infrastructura necesară și percepția asupra siguranței. Cu toate acestea, este de așteptat ca hidrogenul să permită pe viitor transportul fără emisii, încălzire domestică și procese industriale, cât și stocarea de energie inter-sezonieră.

Eurodeputații doresc ca statele UE și Comisia să stimuleze producția și folosirea de combustibil din surse regenerabile.

Care sunt avantajele hidrogenului?

Hidrogenul reprezintă aproximativ 2% din mixul energetic al UE, din care 95% este produs prin arderea de combustibili fosili, ceea ce degajă 70-100 milioane de tone de CO2 în fiecare an.

Potrivit cercetărilor, energiile regenerabile ar putea furniza o parte substanțială din mixul energetic european până în 2050. În acest mix hidrogenul ar putea reprezenta până la 20%, respectiv între 20-50% din necesarul de energie în transporturi și între 5-20% din necesarul în industrie.

economie bazată pe hidrogen regenerabil poate reduce semnificativ impactul asupra încălzirii globale față de o economie bazată pe combustibili fosili.

El este folosit în principal ca materie primă în procesele industriale, dar și drept combustibil pentru rachete spațiale.

Hidrogenul poate fi considerat un bun combustibil datorită proprietăților acestuia:

  • Folosirea sa ca sursă de energie nu produce gaze cu efect de seră (apa este singurul produs secundar)
  • Poate fi folosit pentru a produce alte gaze, ca și combustibili lichizi
  • Infrastructura existentă pentru transportul și stocarea gazelor poate fi reutilizată pentru hidrogen
  • Are o densitate energetică mai ridicată decât a bateriilor, deci poate fi folosit pentru transportul pe distanțe lungi, sau de tonaj mare

Ce dorește Parlamentul?

  • Stimulente pentru încurajarea cererii și pentru a crea o piață europeană a hidrogenului precum și o dezvoltare rapidă a infrastructurii pentru hidrogen
  • Renunțarea la hidrogenul produs pe bază de combustibili fosili cât mai curând posibil
  • Certificarea tuturor importurilor de hidrogen în același fel cu hidrogenul produs în UE, ținând cont inclusiv de producția și transportul acestuia, pentru a evita pierderile de carbon
  • Evaluarea posibilității de reutilizare a conductelor de gaz existente pentru transportul și stocarea subterană a hidrogenului

Hidrogenul – combustibil alternativ pentru UE

În 2022, UE a decis să renunțe la dependența de combustibili fosili de proveniență rusească în cadrul angajamentului de a atinge neutralitatea climatică până în 2050. Pentru atingerea acestor obiective, Comisia a prezentat strategia REPowerEU – menită să ofere energie mai accesibilă, mai sigură și mai durabilă. Parte din acest plan o reprezintă accelerarea producției de hidrogen regenerabil până în 2030, ridicând nivelul de hidrogen la 20 de megatone pe an de la 10 megatone pe an câte erau propuse în Strategia privind hidrogenul din 2020.

În cadrul legislației ce vizează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră – pachetul „Pregătiți pentru 55” – eurodeputații au adoptat o poziție în octombrie 2022 asupra propunerilor de stimulare a creării de stații de reîncărcare și stații de reîncărcare alternative cu electricitate și hidrogen. În 2021 UE avea 136 de puncte de reîncărcare cu hidrogen, iar deputații solicită crearea de astfel de stații la fiecare 100 de km de-a lungul drumurilor principale din UE până în 2028.

Articole similare

- Publicitate -