13.9 C
Iași
joi, mai 23, 2024

Noi reguli UE pentru baterii mai durabile și mai etice

Recomandări

Bateriile devin o piață strategică, iar Parlamentul European lucrează la noi reguli care să țină cont de problemele de mediu, de aspectele etice și sociale.

Cel puțin 30 de milioane de vehicule electrice cu emisii zero sunt prevăzute să ruleze pe drumurile UE până în 2030. Mașinile electrice vor scădea semnificativ emisiile de gaze cu efect de seră, însă există și un aspect dăunător pentru mediu: bateriile acestora.

Parlamentul European a elaborat o actualizare a directivei UE privind bateriile pentru a garanta că bateriile pot fi reutilizate, refabricate sau reciclate la finalul vieții.

Într-un raport adoptat pe 10 martie 2022, Parlamentul afirmă că noile reguli trebuie să acopere întregul ciclu de viață al produsului, de la proiectare la consum și până la reciclarea sa în componente pentru noi produse. Propunerea este legată de planul de acțiune al UE pentru o economie circulară și de strategia industrială a UE.

La 9 decembrie, Parlamentul și Consiliul au ajuns la un acord provizoriu pentru o revizuire a normelor privind bateriile ținând seama de evoluțiile tehnologice și de provocările viitoare. Odată aprobate oficial de ambele instituții, noile reguli vor intra direct în vigoare.

Acest lucru ar trebui să facă bateriile mai sustenabile, performante și durabile.

Cum se clasifică bateriile?

Deputații au cerut introducerea unei noi categorii de baterii pentru „mjloace ușoare de transport”, cum sunt bicicletele sau trotinetele electrice, datorită creșterii utilizării acestora și evoluțiilor tehnice. Noua categorie se alătură categoriilor existente de baterii portabile, auto și industriale.

Infografic ce prezintă cele patru categorii de baterii din UE: auto, industriale, portabile și cele pentru mijloace de transport ușoare.   
Tipuri de baterii disponibile în UE

Bateriile: o piață strategică pentru UE

Cererea globală pentru baterii se preconizeză că va crește de 14 ori până în 2030, iar UE ar putea să reprezinte 17% din această cerere. Acest lucru se datorează în principal evoluției economiei digitale, energiei regenerabile și mobilității cu amprentă redusă de carbon. Creșterea utilizării vehiculelor electrice pe bază de baterii va face ca această piață să devină una strategică la nivel global.

Limitarea amprentei de carbon a bateriilor

Bateriile vor trebui să aibă o etichetă care reflectă amprenta de carbon, astfel încât impactul lor asupra mediului să fie mai transparent. Acest lucru va fi obligatoriu pentru bateriile de vehicule electrice (EV), bateriile pentru mijloacele de transport ușoare (LMT) și bateriile industriale reîncărcabile cu o capacitate de peste 2 kWh. În plus, eticheta va acoperi întreaga perioadă de viață a bateriei și va garanta că noile baterii vor conține un procentaj minim din anumite materii prime.

Infografic ce prezintă creșterea cererii de baterii și mașini electrice ce va duce la  creșterea  nevoilor de materii prime pentru stocarea energiei și pentru bateriile vehiculelor electrice.   
Cererea pentru baterii și vehicule electrice va crește

Creșterea reciclării bateriilor

În 2019, 51% dintre bateriile portabile vândute în UE erau colectate pentru reciclare. Există procese speciale de reciclare a bateriilor pentru fiecare tip de baterie, din cauza metalelor și compozanților diferiți folosiți la fabricarea acestora.

Ținte mai stricte de colectare vor fi incluse în noile reguli pentru bateriile portabile (45% până în 2023, 63% până în 2027 și 73% până în 2030) și pentru bateriile pentru mijloacele de transport ușoare (51% până în 2028, 61% până în 2031).

În plus, toate deșeurile din mijloacele de transport ușoare, bateriile auto, industriale și cele ale vehiculelor electrice vor trebui colectate gratuit pentru utilizatorii finali, indiferent de natura, compoziția chimică, starea, marca sau originea acestora.

Conform noilor reguli, nivelurile minime de cobalt recuperat (16%), plumb (85%), litiu (6%) și nichel (6%) din deșeurile de producție și de consum trebuie refolosite în baterii noi.

Infografic ce prezintă rata de reciclare pentru baterii portabile și acumulatori în UE  (51%) și în fiecare stat UE în 2019.  Croația, Polonia și Luxemburg reciclează cel mai mult.  Portugalia, Estonia și Malta, cel mai puțin.   
Rata reciclării bateriilor în fiecare stat UE

Problemele legate de materiile prime pentru baterii

Producerea bateriilor depinde în mare măsură de importuri de materii prime esențiale, în principal cobalt, litiu, nichel și mangan, care au un impact semnificativ asupra mediului și societății.

Pentru a combate încălcările drepturilor omului și a garanta că bateriile au componente produse în mod etic, deputații doresc introducerea unei obligații de diligență pentru producătorii de baterii. Aceștia vor trebui să îndeplinească anumite cerințe cu privire la riscurile sociale și de mediu asociate obținerii, procesării și comerțului cu materii prime, substanțe chimice și materii prime secundare. Toți operatorii economici care pun baterii pe piața UE, cu excepția întreprinderilor mici și mijlocii, vor trebui să aplice această politică de diligență.

Eliminarea și înlocuirea bateriilor

Noile reguli prevăd că bateriile vor fi mai ușor de eliminat și înlocuit și vor conține informații mai complete pentru consumatori. Bateriile portabile din aparate ar trebui să fie proiectate astfel încât utilizatorii să le poată îndepărta și înlocui cu ușurință. Această cerință va deveni obligatorie la trei ani și jumătate de la intrarea în vigoare a regulilor. Vor fi furnizate mai multe informații despre capacitatea, performanța, durabilitatea, compoziția chimică, precum și simbolul „colectare separată” al bateriilor.

- Advertisement -spot_img

More articles

- Advertisement -spot_img

Articole recente