luni, decembrie 11, 2023

Identitatea digitală europeană: Consiliul și Parlamentul ajung la un acord provizoriu privind eID

În vederea asigurării unei identități digitale securizate și de încredere pentru toți europenii, președinția Consiliului și reprezentanții Parlamentului European au ajuns astăzi la un acord provizoriu cu privire la un nou cadru pentru o identitate digitală europeană (eID).

Portofelul european pentru identitatea digitală

Regulamentul revizuit constituie o schimbare clară de paradigmă pentru identitatea digitală în Europa, urmărind să asigure accesul universal al persoanelor și al întreprinderilor la identificarea și autentificarea electronică securizată și de încredere.

În temeiul noii legi, statele membre vor oferi cetățenilor și întreprinderilor portofele digitale care le vor putea conecta identitățile digitale naționale cu dovada altor atribute personale (de exemplu, permis de conducere, diplome, cont bancar). Cetățenii vor putea să își dovedească identitatea și să partajeze documente electronice din portofelele lor digitale făcând clic pe un buton al telefonului lor mobil.

Noile portofele europene pentru identitatea digitală le vor permite tuturor europenilor să acceseze servicii online cu identificarea lor digitală națională, care va fi recunoscută în întreaga Europă, fără a fi nevoiți să utilizeze metode de identificare private sau să facă schimb de date cu caracter personal în mod inutil. Controlul de care dispune utilizatorul garantează că vor fi partajate numai informațiile care trebuie partajate.

Încheierea acordului provizoriu inițial

Acordul provizoriu inițial cu privire la unele dintre principalele elemente ale propunerii legislative, la care s-a ajuns la sfârșitul lunii iunie a acestui an, a fost urmat de o serie de reuniuni tehnice detaliate pentru a completa un text care a permis finalizarea integrală a dosarului. Unele aspecte relevante convenite astăzi de colegiuitori sunt:

  • semnăturile electronice: utilizarea portofelului va fi gratuită pentru persoanele fizice în mod implicit, dar statele membre pot prevedea măsuri pentru a se asigura că utilizarea gratuită este limitată la scopuri neprofesionale
  • modelul de afaceri al portofelului: emiterea, utilizarea și revocarea vor fi gratuite pentru toate persoanele fizice
  • validarea atestării electronice a atributelor: statele membre vor pune la dispoziție mecanisme de validare gratuite numai pentru a verifica autenticitatea și valabilitatea portofelului și ale identității beneficiarilor
  • codul portofelelor: componentele software ale aplicației vor fi cu sursă deschisă, dar statelor membre li se acordă marja de manevră necesară, astfel încât, din motive justificate, componente specifice, altele decât cele instalate pe dispozitivele utilizatorilor, să nu poată fi divulgate
  • asigurarea coerenței dintre portofel ca mijloc de identificare electronică și sistemul subiacent în temeiul căruia este emis.

În cele din urmă, legea revizuită clarifică domeniul de aplicare al certificatelor calificate pentru autentificarea unui site internet (QWAC), care asigură faptul că utilizatorii pot verifica cine se află în spatele unui site web, menținând în același timp normele și standardele actuale consacrate în materie de securitate ale sectorului.

Etapele următoare

Lucrările tehnice vor continua să completeze textul juridic în conformitate cu acordul provizoriu. Când va fi finalizat, textul va fi transmis reprezentanților statelor membre (Coreperului) în vederea aprobării. După revizuirea de către experții juriști-lingviști, regulamentul revizuit va trebui apoi să fie adoptat în mod formal de către Parlament și Consiliu înainte de a putea fi publicat în Jurnalul Oficial al UE și de a intra în vigoare.

Context

În iunie 2021, Comisia a propus un cadru pentru o identitate digitală europeană care să fie disponibilă pentru toți cetățenii, rezidenții și întreprinderile din UE, prin intermediul unui portofel european pentru identitatea digitală.

Noul cadru propus modifică Regulamentul din 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă (Regulamentul eIDAS), care a pus bazele pentru accesarea serviciilor publice și efectuarea de tranzacții online și transfrontaliere în UE în condiții de siguranță.

Propunerea impune statelor membre să emită un portofel digital în cadrul unui sistem de identificare electronică notificat, bazat pe standarde tehnice comune, în urma unei certificări obligatorii. Pentru a institui arhitectura tehnică necesară, a accelera punerea în aplicare a regulamentului revizuit, a oferi orientări statelor membre și a evita fragmentarea, propunerea a fost însoțită de o recomandare privind elaborarea unui set de instrumente al Uniunii care să definească specificațiile tehnice ale portofelului.

În urma negocierilor interinstituționale („triloguri”), cei doi colegiuitori au reușit să ajungă, la 29 iunie 2023, la un acord provizoriu inițial cu privire la elementele-cheie ale dosarului, sub rezerva unor ajustări tehnice suplimentare ale proiectului de text legislativ al regulamentului revizuit.

Articole similare

- Publicitate -