22.3 C
Iași
joi, mai 23, 2024

Deputații adoptă obiective mai stricte privind emisiile de CO2 pentru camioane și autobuze

Recomandări

  • Realizarea obiectivelor ambițioase în materie de climă și îmbunătățirea calității aerului în UE
  • Autobuze urbane cu emisii zero până în 2035
  • Vehiculele grele sunt responsabile pentru 25 % din emisiile de gaze cu efect de seră generate de transportul rutier din UE

Miercuri, Parlamentul a adoptat noi măsuri, deja convenite cu Consiliul, pentru a consolida obiectivele de reducere a emisiilor de CO2 pentru vehiculele grele noi (HDV).

Regulamentul, care abordează emisiile provenite de la camioanele, autobuzele și remorcile noi, a fost aprobat de deputații europeni cu 341 de voturi pentru, 268 împotrivă și 14 abțineri.

Emisiile de CO2 generate de camioanele mari (inclusiv vehiculele de uz specific, cum ar fi camioanele de gunoi, autobasculantele sau betonierele) și autobuze vor trebui reduse cu 45 % pentru perioada 2030-2034, cu 65 % pentru perioada 2035-2039 și cu 90 % începând cu 2040. Până în 2030, noile autobuze urbane vor trebui să își reducă emisiile cu 90% și să devină vehicule cu emisii zero până în 2035. Obiectivele de reducere a emisiilor sunt, de asemenea, stabilite pentru remorci (7,5%) și semiremorci (10%), începând cu 2030.

Legea impune Comisiei să efectueze o revizuire detaliată a eficacității și impactului noilor norme până în 2027. Această revizuire va trebui să evalueze, printre altele, dacă este necesar să se aplice normele camioanelor mici, rolul unei metodologii de înregistrare a vehiculelor grele care funcționează exclusiv cu combustibili neutri din punctul de vedere al emisiilor de CO2 și rolul pe care l-ar putea avea un factor de corecție a emisiilor de dioxid de carbon în tranziția către vehiculele grele cu emisii zero.

Citat

Raportorul Bas Eickhout (Verts/ALE, NL) a declarat: „Tranziția către camioane și autobuze cu emisii zero nu este doar esențială pentru îndeplinirea obiectivelor noastre climatice, ci și un factor esențial pentru un aer mai curat în orașele noastre. Oferim claritate pentru una dintre cele mai importante industrii producătoare din Europa și un stimulent puternic pentru a investi în electrificare și hidrogen.”

Etapele următoare

Consiliul trebuie încă să aprobe în mod oficial acordul înainte ca acesta să poată intra în vigoare.

Fond

Vehiculele grele sunt responsabile pentru peste 25 % din emisiile de gaze cu efect de seră (GES) generate de transportul rutier în UE și reprezintă peste 6 % din totalul emisiilor de GES din UE. Conform propunerii legislative a Comisiei prezentate în februarie 2023, reducerea acestor emisii este esențială pentru obiectivele UE de realizare a neutralității climatice până în 2050 și de reducere a cererii de combustibili fosili importați.

- Advertisement -spot_img

More articles

- Advertisement -spot_img

Articole recente