22.4 C
Iași
luni, iulie 22, 2024

Vehicule grele: Consiliul aprobă standarde mai stricte privind emisiile de CO₂

Recomandări

Consiliul a adoptat astăzi (13 maj 2024 n.r.) oficial Regulamentul privind standardele de emisii de CO2 pentru vehiculele grele, modificând și consolidând normele existente ale UE. Normele actualizate vor reduce și mai mult emisiile de CO2 în sectorul transportului rutier și vor introduce noi obiective pentru 2030, 2035 și 2040.

Standarde mai riguroase pentru emisiile de CO2 vor contribui la creșterea ponderii vehiculelor cu emisii zero în parcul de vehicule grele în UE, garantând simultan menținerea și consolidarea inovării în acest sector și a competitivității acestuia.

Un domeniu de aplicare mai larg

În virtutea normelor revizuite, domeniul de aplicare al regulamentului existent va fi extins, astfel încât aproape toate vehiculele grele noi cu emisii certificate de CO2, inclusiv camioanele mai mici, autobuzele urbane, autocarele și remorcile, să intre sub incidența valorilor-țintă de reducere a emisiilor.

Noi obiective de reducere a emisiilor

Noile norme mențin obiectivul actual pentru 2025, care înseamnă o reducere cu 15% a emisiilor pentru camioanele grele cu o greutate de peste 16 t. În concordanță cu obiectivele climatice ale UE pentru 2030 și ulterior, regulamentul mai stabilește și următoarele obiective noi:

  • o reducere a emisiilor cu 45% începând cu 2030 (creștere de la 30%)
  • o reducere a emisiilor cu 65% începând cu 2035
  • o reducere a emisiilor cu 90% începând cu 2040

Aceste obiective se vor aplica camioanelor medii, camioanelor grele cu o greutate de peste 7,5 t și autocarelor, precum și vehiculelor de uz specific corespunzătoare începând cu 2035.

Obiectivul de emisii zero pentru autobuzele urbane

Noile norme introduc obiectivul ca 100% din autobuzele urbane noi să aibă emisii zero până în 2035, stabilind în același timp un obiectiv intermediar de 90% pentru această categorie până în 2030. Autobuzele interurbane vor fi exceptate de la acest obiectiv, ele fiind considerate, din punctul de vedere al măsurării reducerii emisiilor, autocare.

Etapele următoare

Regulamentul urmează să fie semnat și publicat în Jurnalul Oficial al UE. El va intra în vigoare la 20 de zile după publicare.

Eficacitatea și impactul regulamentului modificat vor fi examinate de Comisie în 2027.

Printre altele, Comisia va trebui să evalueze și posibilitatea de a elabora o metodologie comună pentru evaluarea și raportarea emisiilor de CO2 generate pe durata întregului ciclu de viață de vehiculele grele noi.

Context

Sectorul vehiculelor grele este responsabil pentru peste 25% din emisiile de gaze cu efect de seră generate de transportul rutier în UE. Standardele privind emisiile de CO2 pentru anumite vehicule grele au fost stabilite pentru prima dată în 2019, conținând obiective pentru perioada 2025-2029 și pentru perioada de după 2030 și o dispoziție care prevede revizuirea regulamentului până în 2022.

La 14 februarie 2023, Comisia a prezentat o propunere de revizuire a standardelor privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele. Această revizuire face parte integrantă din pachetul legislativ „Pregătiți pentru 55”. Normele actualizate contribuie la obiectivul UE de a-și reduce emisiile nete de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în 2030 comparativ cu nivelurile din 1990 și de a atinge neutralitatea climatică până în 2050.

More articles

- Publicitate -

Articole recente